Благодарности на Симон и съпругата му, за снимките е рано, но идеите и подходът говорят за голям професионализъм…. Димо & Aнелия