Симон се отнася с невероятна страст към работата си и непрестанна мотивация за усъвършенстване – качества, които са все по-рядко срещани , а стоят в основата на успеха. Благодарности към него и неговия екип за страхотно свършената работа и най-вече способността му да се напасва към желанията на младоженците. Много успехи и късмет!