Симон е прекрасен фотограф! С него се работи леко и с удоволствие, умее да предразположи модела и да извади най- доброто от него. Снимките му са прекрасни – винаги много красиви и с дъх на очарование 🙂 Aggie Yusuf